Általános

Szerződési

Feltételek


Az UNIO TELECOM KFT. Általános Szerződési Feltételei

1. Az Általános Szerződési Feltételek célja

1.1             A jelen Általános Szerződési Feltételek („ÁSZF”) tartalmazza az Unio Telecom Kft. (cím (adatkezelés helye): 2363 Felsőpakony, Iparterület, Major út 2., nyilvántartva a Pest Megyei Törvényszék Cégbíróságán Cg. 13-09-135187 alatt, adószám: 12426250-2-13, a továbbiakban: a „Szolgáltató”) által üzemeltetett honlapon a www.uniotelecom.hu internetes üzletben (a „Webshop”) történő vásárlás (ideértve a Webshop működésével, a megrendelésekkel és a teljesítéssel kapcsolatos), valamint a Szolgáltatótól való offline, bolton keresztül történő vásárlás („Offline vásárlás”) szabályait, azaz a szerződéskötés szabályait, a szerződés teljesítésének részleteit továbbá a szerződő feleket megillető jogokat.

1.2             A Webshopon keresztül, valamint Offline vásárlás során a felek termékek (főként távközlési anyagok) egyedi adásvételére vonatkozó szerződéseket kötnek. Az egyes adásvételi szerződések határozott időre, mégpedig a vevő („Vásárló”, vagy „Vevő”) által megrendelt termékek tulajdonjogának szolgáltatására jönnek létre, ide nem értve a Szolgáltató nem, késedelmes vagy hibás teljesítéséből, szerződésszegéséből származó, vevő igényérvényesítésére nyitva álló határidőket

1.3             A Webshopon keresztül történő áruvásárlás esetén jellemzően olyan szerződés, illetve amennyiben a vevő fogyasztónak minősül, úgy olyan fogyasztói szerződés jön létre, amelyet a szerződés szerinti termék nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt, azaz olyan eszközt alkalmaznak, amely alkalmas a felek távollétében - szerződés megkötése érdekében - szerződési nyilatkozat megtételére. A Webshop tekintetében ilyen, a távollevők közötti kommunikációt lehetővé tevő eszköz az elektronikus, internetes kapcsolat, amely a felek által üzemeltetett számítógépes eszközökön keresztül zajlik.

1.4             Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni a Webshopnak, vagy Offline vásárlást kíván tenni, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeket, és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásunkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. A felhasználók a Webshop használatával, illetve Offline vásárlás esetén az áru átvételével elfogadják, hogy rájuk nézve a Webshop használata, valamint Offline vásárlás során az Általános Szerződési Feltételek rendelkezései megfelelően irányadóak. A Webshop bármilyen módon történő használata esetén – ideértve azon megtekintéseket, amelyek nem zárulnak vásárlással –, valamint bármilyen Offline vásárlásnál az Általános Szerződési Feltételek rendelkezései az irányadóak.

1.5             Az Általános Szerződési Feltételek elektronikus formában létező, magyar nyelven készült okirat, és az ennek alapján létrejövő jogviszonyokkal vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatosan magatartási kódexekre nem utal.

1.6             A www.uniotelecom.hu weboldal felhasználói nagykorú, cselekvőképes természetes személyek vagy jogi személyek lehetnek.

1.7             A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:78. § (3) bekezdése alapján az ÁSZF azon rendelkezéseit, amelyek eltérnek az eddig alkalmazott, illetve a szokásos szerződési gyakorlattól, vastag dőlt betűvel kiemeljük, és arra így külön felhívjuk a figyelmét. Jelezzük, hogy a Szolgáltató bármely szolgáltatására vonatkozó szerződés megkötésével Ön ezen feltételeket kifejezetten elfogadja.

2. A Szolgáltató adatai

cégnév:

Unio Telecom Kft.

székhely (postai cím is):

2363 Felsőpakony, Iparterület, Major út 2.

nyilvántartó bíróság:

Pest Megyei Törvényszék Cégbírósága

cégjegyzékszám:

13-09-135187

adószám:

12426250-2-13

ügyfélszolgálat telefonszáma:

+36-30-914-9999

ügyfélszolgálat elektronikus levelezési cím:

info@uniotelecom.hu

szerződés nyelve:

magyar

személyes átvételi lehetőség:

előzetes egyeztetés és a Szolgáltató jóváhagyása alapján, 2363 Felsőpakony, Iparterület, Major út 2. címen munkanapokon 07:00-16:00 óra között

a megrendelések feldolgozása:

a feldolgozás munkanapokon 08:00 – 16:00 óráig történik

a megrendelések teljesítésének átlagos ideje:

 

3 munkanapon belül kerül átadásra a Szállító részére, amennyiben az adott termék készleten van a Szolgáltatónál

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tárhelyszolgáltató adatai

 

cégnév: 

Pannon Set Kft.

székhely (postai cím is):

1237 Budapest, Hrivnák Pál utca 165. fszt. 3..

Ügyfélszolgálat telefonszáma:+36 1/789-0575 

Ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőség:

ps@ps.hu


               

                                              

 

 

 

 

 

 

 

3. A Szállítók adatai

3.1  cégnév:

Unio Telecom Kft.

       székhely (postai cím is):

2363 Felsőpakony, Iparterület, Major út 2.

       nyilvántartó bíróság:

Pest Megyei Törvényszék Cégbírósága

       cégjegyzékszám:

13-09-135187

       adószám:

12426250-2-13

 

3.2  cégnév:

Express One Hungary Kft.

       székhely (postai cím is):

1239 Budapest, Európa utca 12. L1. épület

       nyilvántartó bíróság:

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

       cégjegyzékszám:

01-09-980899

       adószám:

13947109-2-43

 

 

3.3  cégnév:

DPD Hungária Kft.

       székhely (postai cím is):

1134 Budapest, Váci út 33. 2. em.

       nyilvántartó bíróság:

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

       cégjegyzékszám:

01-09-888141

       adószám:

13034283-2-41

 

4. A Webshop, Offline vásárlás működése

4.1            Bár a Webshop mind belföldről, mind külföldről elérhető az interneten keresztül, a Szolgáltató azonban kizárólag a Magyarország területére címzett megrendeléseket fogad el. A Szolgáltató Magyarország területén kívüli kiszállítást nem vállal, minden ilyen címre történő megrendelést érvénytelennek tekint azzal, hogy a Szolgáltató egyedi döntése alapján ezen szabálytól eltérhet.

4.2            A Webshop és az Offline vásárlás vásárlói nagykorú, cselekvőképes természetes személyek vagy jogi személyek lehetnek.

4.3            Offline vásárlás esetén a Vevő a Szolgáltató felé írásban juttatja el a vásárlási igényét tartalmazó megrendelést (emailben: info@uniotelecom.hu), vagy személyesen a 2363 Felsőpakony, Iparterület, Major út 2. címen lévő boltba és szóban adja le a megrendelést. A megrendelésnek mindenkor tartalmaznia kell az igényelt áru szakszerű megnevezését, valamint az igényelt mennyiséget, az esetleges speciális elvárásokat, valamint azt, hogy a Vevő mikor és hol kívánja átvenni az árut és a Vevő részéről eljáró kapcsolattartót, valamint a kapcsolattartó elérhetőségeit is. A megrendelés visszaigazolását személyes megrendelés esetén helyben szóban és ráutaló magatartással, míg írásbeli megrendelés esetén emailben teszi meg a Szolgáltató. A megrendelés Szolgáltató általi visszaigazolásával a Vevőnek fizetési kötelezettsége keletkezik. Amennyiben a Vevő szállítja el az árut a Szolgáltatótól úgy a megrendelésben azt is meg kell jelölni, hogy az áru átvétele során a Vevő képviseletében ki jár el.

5. A termékek

5.1            A Webshopban a Webshop aloldalain részletes termékismertetővel ellátott termékek vásárolhatók meg.

5.2            A Webshopban a Szolgáltató részletesen feltünteti a forgalmazott termékek nevét, leírását, a termékekről, vagy azok csomagolásáról fotót jelenít meg és amennyiben az adott termékhez további ismertető, vagy dokumentum áll rendelkezésre, azok letölthetők a Webshopből. A termékek adatlapján megjelenített képek – figyelemmel a gyártási folyamatra – eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szolgálnak. Nem vállalunk felelősséget a Webshopban megjelenő kép és a termék tényleges kinézete miatti különbözőség miatt.

5.3            A termékek a Szolgáltatótól a Webshopon keresztül internetes, csomagküldő kereskedelem keretén belül vásárolhatók meg, amely során a megrendelt terméket a Szállítók valamelyike kézbesíti a Vevő részére, valamint vonatkozó igény jelzése és a Szolgáltató előzetes hozzájárulása alapján, valamint Offline vásárlás esetén a termékek átvehetők a Szolgáltató 2363 Felsőpakony, Iparterület, Major út 2. címen lévő boltjában.

6. A vásárlás menete

6.1            Offline váráslás esetén az 1.3 pontban foglaltak az irányadók. A Webshopban történő vásárlás regisztráció után, a felhasználói fiók létrehozását követően lehetséges. Weboldalon egyszer szükséges regisztrálni, ezt követően a Vevő az egyedi felhasználói nevével és a jelszavával a Weboldalra bármikor beléphet. A felhasználói fiók létrehozása során is ezen fenti adatokat kell megadni egy szabadon választott jelszóval együtt. Javasoljuk, hogy a jelszó legalább 8, de legfeljebb 16 karakterből álljon, kis és nagybetűket, számokat és speciális karaktereket is tartalmazzon. Nem javasoljuk könnyen kitalálható vagy személyéhez kötődő jelszó használatát. Amennyiben a felhasználói jelszavát elfelejti, a regisztráció során megadott elektronikus levelezési címére egyszer használható belépési jelszót küldünk, amely segítségével elfelejtett jelszava helyett újat tud megadni. A Szolgáltató a jelszavakat hozzá nem férhető, titkosított formában tárolja, így az eredeti jelszót a vásárló részére nem tudja visszafejteni és megadni.

6.2        Ha a vásárlás, vagy a felhasználói fiók kialakításának folyamán meggondolja magát, és törli a regisztrációt, vagy nem vásárol, akkor bármikor visszaléphet a Webshop főoldalára, de az addig beírt adatai törlődnek.

6.3        A vásárlás során a Szolgáltató rendelkezésére kell bocsájtania azokat az adatokat, amelyek a rendelés teljesítéséhez, számla kiállításához, illetve a termék kiszállításához szükségesek.

6.4        A vásárlás során a Webshopban található termékek közül a megvásárolni kívántakat kiválasztja, beállítja a termékek darabszámát (Elsősorban viszonteladókat, távközlési cégeket szolgálunk ki kereskedelmi mennyiségekben. Termékeinknél a megjegyzésben található a minimális mennyiség, amit ki tudunk szolgálni (amelyiknél nincs ilyen az darabos áru)), majd a „Kosárba tesz” gombra kattintással ezeket megrendelésre kijelöli. Ekkor a megvásárlásra kerülő termékeket felsoroló oldalra (ún. „Kosár”) jut, ahol vásárlásának aktuális állapotát ellenőrizheti. Itt mód van a kiválasztott termék Kosárból való törlésére („X” ikon), mennyiségének módosítására, illetve a „Folytatom a vásárlást” gombra kattintással a Webshop felületére való visszatérésre és további termékek vásárlására úgy, hogy a Kosárban már elhelyezett termékek nem törlődnek. A vásárló a vásárlási folyamat során egy adott terméknél a „Kosárba tesz” ikonra kattintás után „Kosár” ikonra kattintással a megvásárolni kívánt termékek listáját bármikor megtekintheti.

6.5        Ha a vásárlást befejezte, a „Kosár” tartalmát a „Tovább a fizetéshez” gomb megnyomásával véglegesítheti, valamint a véglegesítés előtt kiválaszthatja a szállítási címet, szállítót (személyes átvétel vagy kiszállítás, kiszállítás esetén annak technikai részleteit), valamint a fizetési módot (előreutalás átutalással, bankkártyás, utánvét). Amennyiben meggondolta vásárlási szándékát, a vásárlástól a „Megrendelés összegzése” lapon lévő „Folytatom a vásárlást”  gombra való kattintás előtt bármikor elállhat a „Vissza” gombra, vagy bármely más gombra kattintva. A „Folytatom a vásárlást” gombra kattintva a megrendelése véglegesítődik és Ön a megadott email címére kap erről egy visszaigazoló emailt, amelyben a rendelési szám és a rendeléshez tartozó jelszó is benne van és amelyet követően munkatársaink emailben, vagy telefonon megkeresik Önt a rendelés véglegesítése kapcsán.

6.6        A megrendelés elküldésével fizetési kötelezettsége keletkezik. Kérjük, kizárólag abban az esetben rendelje meg a termékeket, amennyiben ki tudja fizetni annak árát és a 6. Fejezetben részletezett kapcsolódó költségeket. Az át nem vett, visszaküldött csomagok esetén, az újra küldését kizárólag a termékek ellenértékének és a kapcsolódó költségek és díjak előre történő átutalása – kiegyenlítése esetén áll módunkban ismételten elindítani.

7. A megrendelések feldolgozása és teljesítése

7.1            A megrendelések feldolgozása személyes közreműködéssel történik munkanapokon, 07:00 – 16:00 óráig. A megrendelések leadására 7*24 órában van lehetőség, ide nem értve a tervezett és nem tervezett leállások idejét.

7.2            A megrendelését megadott elektronikus levélcímén e-mail formában visszaigazoljuk. A vásárlás folyamata a visszaigazoló e-mail kézbesítésével befejezett. Kérjük, amennyiben ezt a visszaigazolást legkésőbb 48 órán belül nem kapja meg (és az e-mail elektronikus levelezési rendszerében a kéretlen reklámlevelek (ún. spam) közé sem került automatikusan elhelyezésre), ezt elérhetőségeink valamelyikén jelezze. A Szolgáltató kizárja felelősségét a visszaigazolás a vásárló által megadott adatok pontatlanságából vagy a levelezési rendszerének telítettségéből eredő kézbesíthetetlenségéért.

7.3            Ha a Szolgáltató szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, erről a megrendelőt haladéktalanul tájékoztatja, valamint vásárló által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb 8 (nyolc) munkanapon belül visszatéríti.

7.4            A Szolgáltató nem vállal felelősséget az egyes termékek műszaki jellemzőinek, ismertetőinek, leírásainak a gyártó, vagy rajta kívül álló okok miatti előzetes bejelentés nélküli változása miatt. A Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására, amennyiben az említett változások miatt a megrendelést nem vagy nem a megrendelés szerint képes teljesíteni. A megrendelés részben történő teljesítésére kizárólag a vásárlóval történő egyeztetést követően kerülhet sor. A termék vételárának előre történő kiegyenlítése esetén a vásárló által fizetett összeg haladéktalanul, de legkésőbb 8 (nyolc) munkanapon belül visszautalásra kerül az összeg küldőjének részére.

7.5            Adott munkanapon 16:00 óráig beérkezett megrendeléseket a Szolgáltató a 4. és 5. Fejezetben foglaltak figyelembevételével legkésőbb a megrendelést követő 3 munkanapon belül adja át a Szállítónak raktáron lévő termékek esetén, kivéve, ha az rajta kívül álló okokból nem lehetséges. Amennyiben a megrendelt termék nincs raktáron, a szállítási idő egyedi megállapodás alapján kerül meghatározásra. Ezen rendelkezések megfelelően alkalmazandók Offline vásárlás esetén is, illetve akkor is, amennyiben az adott megrendelést a Szolgáltató 2363 Felsőpakony, Iparterület, Major út 2. címen lévő boltjában kívánja a Vevő átvenni.

8. A termék kiszállítása és átvétele

8.1            Amennyiben nem személyes átvételt választott, úgy a termék(ek)et minden esetben kiszállítással juttatjuk el Önnek.

8.2            A kiszállítást a Szolgáltatóval szerződött Szállítók végzik, illetve bizonyos esetben a Szolgáltató végzi, amely esetben a Szolgáltató egyben Szállítónak is minősül. A Szolgáltató által átadott árut a Szállító kiszállítja a vásárló által megadott címre, leellenőrzi a szükséges vásárlói adatokat, az áru ellenértékét – utánvétes fizetés esetén - átveszi. A Szállító tevékenységét az adatok tárolása, feldolgozása és kezelése tekintetében is teljes titoktartási kötelezettség mellett végzi.

8.3            Kiszállítást az ország teljes területére lehet kérni. Szállítási címként szerepelhet bármely céges székhely, telephely, fióktelep, vagy akár lakás, vagy munkahely címe is. A szállítási cím eltérhet a számlázási címtől. Szállítási címként azt a címet érdemes megjelölni, ahol nagy valószínűséggel tartózkodik a szállítás várható időpontjában.

8.4            A szállítási költség minden Megrendelésnél egyedileg kerül megállapításra és Önnek közlésre, ezért összege megrendelésenként eltérhet. A www.uniotelecom.hu honlapon tájékoztató adatok szerepelnek a „Kosár”-on belül a „Kiszállítás” gombra kattintva. Amennyiben az egyedileg kalkulált szállítási költség miatt eltér a Megrendelés összege az előzetesen visszaigazolt összegtől, akkor Ön jogosult a vásárlástól elállni. Az Önnel közölt szállítási költségen felüli esetleges költségeket a Szolgáltató viseli. A szállítási költség összege magában foglalja a termék bármely, magyarországi címre történő kiszállításának díját és a kezelési költségeket is. 

8.5            A termék(ek)et kiszállításra a megrendelés visszaigazolását követő három munkanapon belül, de legkésőbb a fizetendő pénzösszeg bankszámlánkon történő jóváírását követő három munkanapon belül adjuk át a Szállítónak, amennyiben az adott termék készleten van a Szolgáltatónál. Kérjük, figyelje a megrendelését visszaigazoló elektronikus levelünket, mert abban eltérő teljesítési határidőt jelölhetünk meg (pl. ideiglenes készlethiány esetén). Amennyiben nem megfelelő az Ön számára ezen eltérő teljesítési határidő, úgy Ön jogosult a szerződéstől elállni. A Szállító maga szervezi a szállítást, így annak pontos határidejére nincs hatása a Szolgáltatónak.

8.6            A kiszállításra munkanapokon 8:00 – 16:00 között kerül sor. Kérjük, szállítási címként a megrendelés folyamata során olyan címet adjon meg, ahol a termék átvétele folyamatosan biztosított.

8.7            Amennyiben az első kézbesítési kísérlet sikertelen, Szállító értesítést követően felveszi Önnel a kapcsolatot, és előzetesen egyeztetett időpontban újból kiszállítja a csomagot. Két sikertelen kézbesítési kísérletet követően ismételt kézbesítést csak a sikertelen kézbesítés miatt felmerülő összes költség megfizetését követően kíséreljük meg.

8.8            A jótállási jegy (amennyiben a termékre a Szolgáltató vagy más személy jótállást vállalt vagy a jótállás nyújtására jogszabály alapján köteles) a csomaggal együtt kerül Önnek átadásra.

8.9            Kérjük, hogy a csomagot kézbesítéskor a Szállító jelenlétében vizsgálja meg, amennyiben a termékeken, csomagoláson sérülést észlel, kérje erről jegyzőkönyv felvételét. Sérült csomag vagy termék átvételére a vásárló nem köteles. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli panasz elfogadására a Szolgáltató nem köteles.

8.10         A Vevő részéről a ternék(ek) mennyiségi és minőségi átvétele a teljesítés helyén történik.

8.11         Amennyiben a Vevő mennyiségi hiányosságot, vagy minőségi hibát észlel, úgy azt az átvétel során haladéktalanul jeleznie kell a Szolgáltató részére. Amennyiben a későbbiekben észlel a Vevő minőségi hibát, úgy azt a minőségi hibát a felfedezését követően haladéktalanul írásban kell közölnie Szolgáltatóval és lehetővé kell tennie az Szolgáltató képviselője részére, hogy a hivatkozott minőségi hibát a helyszínen ellenőrizze, ennek érdekében a minőségi hiba jelzésekor azt is közölnie kell a Vevőnek, hogy a termék a Szolgáltató által hol és mikor tekinthető meg. A fogyasztónak nem minősülő Vevő minőségi kifogás előterjesztésére legkésőbb a termék átvételétől számított 3 munkanapon belül jogosult.

8.12         A termék Vevő részére történő átadásával egyidejűleg a termék vonatkozásában az őrzési, állagmegóvási felelősség átszáll a Vevőre. Ugyancsak a Vevőre száll át a megrendelt termék vonatkozásában a kárveszély viselési kötelezettség minden olyan esetben, amikor a megrendelt árut az Vevő a megrendelésén előre jelzett időpontban nem veszi át a Szolgátatótól, illetve a Szállítótól.

8.13         Amennyiben a Vevő, Megrendelő az általa a korábbiakban megrendelt terméket, az eredeti időponthoz viszonyítottan 3 naptári nap késedelemmel sem veszi át, úgy a Szolgáltató jogosult a terméket más részére értékesíteni és jogosult a Vevővel szemben a megrendelt termék rendelés visszaigazolásban szereplő értékének 60%-át, rendhagyó termék esetén 100%- át kiszámlázni a Vevő felé.

8.14         Amennyiben a Vevő felhasználási vagy tárolási lehetőség hiányában a terméket átvenni nem tudja, úgy a Szolgáltató tárolási díj ellenében elszállításig raktározza, ugyanakkor a tárolás megkezdésekor tárolási nyilatkozat kiadásával jogosult a termék leszámlázására. A Szolgáltató a tárolási díjat havonta jogosult leszámlázni, melynek a mértéke a megrendelt, de el nem szállított áru ellenértékének 0,5%-a. Vevő a tárolási nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően köteles a számlák ellenértékét megfizetni. A tárolt termék lehívása az általános megrendelésekre érvényes határidő alapján történhet. Tárolási nyilatkozattal nyilvántartott tételek kiszerelési egységei, illetve hosszai utólagosan nem módosíthatók. A Szolgáltató 3 hónapon túl nem köteles vállalni az termék őrzését és tárolását.

8.15         A Vevő részére átadott termékek vonatkozásában Szolgáltató mindenkor fenntartja tulajdonjogát a vételár részére történő hiánytalan kiegyenlítésének időpontjáig. Amennyiben a vételár hiánytalan kiegyenlítése nem történne meg, vagy a kifizetés 30 napot meghaladó késedelmet szenved, úgy a Szolgáltató jogosult az termék visszaszállítására és felmerült igényei (különösen költségek és elmaradt haszon) érvényesítésére. Vevő megrendelésével egyidejűleg hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szolgáltató a Vevő telephelyére, székhelyére a ki nem fizetett termék visszaszállításának céljából akadálymentesen bejusson.

9. Fizetések, fizetési feltételek

9.1            A távollévők közötti kommunikáció költségei (elektronikus adatkapcsolat, telefonhívások díja) minden esetben azt a felet terhelik, amelynél ez a költség felmerült.

9.2            Az adásvétellel kapcsolatosan a vevőt terhelő költségek (i) a termék vételára, és (ii) a szállítási költség. A Szolgáltató egyéb költséget vagy díjat a vevővel szemben nem érvényesít.

Készpénzkímélő fizetési eszköz használata esetében a vevőt banki díjak és költségek terhelhetik.

A szállítási költséget a jelen Általános Szerződési Feltételek 5.4 pontja tartalmazza.

9.3            A termékek általános forgalmi adót is tartalmazó vételára termékenként, az adott termék után kerül feltüntetésre.

9.4            A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és visszaigazoló elektronikus levél alapján minden költséget tartalmaz.

9.5            A Webshopban található termékek vételára, valamint a szállítási költség minden esetben magyar forintban kerülnek meghatározásra és tartalmazzák az alkalmazandó általános forgalmi adó összegét is, amely külön is feltüntetésre kerül.

9.6            A Szolgáltató a vásárlással kapcsolatosan a vevőtől letétet vagy pénzügyi biztosítékot nem kér és nem fogad el.

9.7            A termék megvásárlásával kapcsolatosan a vételár kiegyenlítésére – a Szolgáltató útján vagy közreműködésével - fogyasztói kölcsön nem vehető igénybe.

9.8            Új Vevő megrendelése esetében csak készpénzes vagy bankkártyás fizetéssel telephelyünkön vagy előreutalással egyenlíthetik ki a számlát. Emellett Amennyiben a Vevőnek a Szolgáltató felé 15 napot meghaladó lejárt számlatartozása és/vagy hitelkeret túllépése áll fenn, úgy a Szolgáltató kizárólagosan előre fizetés mellett fogad el tőle rendelést, illetve további kiszállítást is kizárólagosan előre fizetés mellett teljesít.

9.9            A számlákat postai úton vagy elektronikus úton küldi a Szolgáltató a megrendelést követően a mindenkori irányadó jogszabályoknak megfelelően.

9.10         A termék ellenértékét a Vevő készpénzzel, vagy bankkártyával (átvételkor) utánvéttel (a Szállítónál) vagy bankszámlára történő előre utalással (amelyhez szükséges információt a megrendelés visszaigazolásakor emailben megküldjük a Vevőnek), vagy bankkártyával az OTP Mobil Kft. (1143 Budapest, Hungária krt. 17-19., Cg. 01-09-174466), továbbiakban: SimplePay – útján egyenlítheti ki a választása szerint. Amennyiben előre utalás esetén a visszaigazolásban kapott fizetési határidőn belül nem egyenlíti ki a tájékoztatóban feltüntetett összeg(ek)et, a megrendelését töröljük

9.10.1     Amennyiben fizetését bankkártyával végzi el, az a SimplePay által üzemeltetett fizetési rendszeren keresztül fog történni, így ilyen fizetési mód alkalmazása esetén kérjük, hogy megrendelése során legyen figyelemmel arra, hogy a megrendeléssel kapcsolatos, illetve a fizetéshez kapcsolódó bankkártya, illetve fizetéssel kapcsolatos egyéb adatai közvetlenül a SimplePay részére kerülnek megadásra.

9.10.2     Készpénzes fizetésre jelenleg csak utánvéttel van lehetőség. Utánvétes fizetés esetén a termék vételárát, valamint a szállítási és kezelési költséget Ön készpénzfizetéssel egyenlíti ki a Szállítónál. A Szolgáltató minden esetben előzetes vevőminősítéshez, vagy egyéb Szállító által megjelölt biztosítékhoz köti az utánvétes fizetés lehetőségét, amelyről a visszaigazolásban tájékoztatja a Vevőt.

9.10.3     Amennyiben Ön a bankszámlára történő utalást választja, az előre fizetést jelent. Ez esetben az utaláshoz szükséges adatokról a Webshop rendszere fogja Önt tájékoztatni, amely alapján a fizetést teljesíteni tudja. Amennyiben a Webshop tájékoztatójában szereplő fizetési határidőn belül nem egyenlíti ki a tájékoztatóban feltüntetett összeg(ek)et, a megrendelését töröljük.

9.10.4     Amennyiben a rendelés értékét bankkártyával kívánja kiegyenlíteni, akkor válassza a „Fizetés bankkártyával” fizetési módot. A fizetéshez a következő bankkártyák használhatók fel: VISA, VISA Electron, Mastercard, Maestro és American Express. A bankkártyával történő fizetés során a SimplePay, mint fizetési szolgáltató oldalára kerül átirányításra, ahol a fizetési tranzakcióhoz szükséges adatokat meg tudja adni. A vásárló fizetési szolgáltató oldalán lebonyolítja a fizetést. A vásárlót a fizetési szolgáltató visszairányítja a Szolgáltató oldalára. A fizetési tranzakció eredményétől függően a Szolgáltató tájékoztatja a felhasználót a tranzakció sikerességéről, illetve sikertelenségéről. Sikeres fizetési tranzakció esetén a Szolgáltató folytatja a vásárlási folyamatot. Sikertelen tranzakció esetén a vásárló visszakerül a Szolgáltató oldalára, ahol választhatja a készpénzes fizetést vagy abbahagyhatja a vásárlást. A bankkártya adatok nem kerülnek a Szolgáltató birtokába, azokat a fizetési szolgáltató kezeli.

9.11         Bármely fizetési késedelem esetén a késedelembe esés napjától a fizetés napjáig a mindenkori jegybanki alapkamat + évi 20% mértékű késedelmi kamat fizetendő.

9.12         Vevő nem jogosult a Szolgáltatóval szemben való tartozását másra átruházni, vagy bármilyen módon beszámítani. Vevő ugyanakkor már most hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a Vevővel szembeni követeléseit harmadik személyre ruházza át, vagy engedményezze.

9.13         Szolgáltató jogosult egyedi rendelés esetén a vételár 100%-át előleg jogcímén bekérni a Vevőtől.

9.14         A Vevő nem jogosult a Szolgáltatótól termék átvételére azon időponttól kezdődően, amikor tényleges fizetésképtelensége bekövetkezik, illetve amikor tudomására jut, hogy vele szemben csődeljárás, vagy felszámolási eljárás, illetve végrehajtási eljárás lefolytatását kezdeményezték. Amennyiben a Vevő a termék leszállítását követően kerül tényleges fizetésképtelenség állapotába, vagy vele szemben ekkor kerül sor csődeljárás, felszámolási eljárás vagy végrehajtási eljárás lefolytatására irányuló kérelem benyújtására, úgy erről haladéktalanul értesíteni köteles a Szolgáltatót. Amennyiben a Szolgáltató tudomására jut, hogy a Vevővel szemben csőd-, vagy felszámolási, illetve végrehajtási eljárást kezdeményeztek, úgy ezen időponttól kezdődően mentesül a Vevő felé minden nemű kiszolgálási kötelezettsége alól. Ilyen esetben Vevő kiszolgálása kizárólagosan előre fizetés ellenében történhet.

10. Az elállási jog

10.1         A Webshopban megrendelt termékekre vonatkozó szerződéstől a Ptk. szerinti fogyasztónak minősülő vásárló (i) a szerződés megkötésétől a termék átvételéig bármikor, illetve (ii) a termék kézhezvételétől számított 14 (tizennégy) munkanapon belül elállhat. Amennyiben eddig az időpontig írásbeli megerősítést (visszaigazolást) nem kapott a Ptk. szerinti fogyasztónak minősülő vásárló, elállási jogát a megerősítés kézhezvételétől számított 14 nap elteltéig gyakorolhatja.

10.2         A Ptk. szerinti fogyasztónak minősülő vásárlót az elállással kapcsolatosan indokolási kötelezettség nem terheli.

10.3         Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Ptk. szerinti fogyasztónak minősülő vásárló nyilatkozatát a jelen Általános Szerződési Feltételek 1. számú Mellékletében szereplő minta felhasználásával vagy egyértelmű kijelentés formájában a határidő lejárta előtt a Szolgáltató bármely ügyfélkapcsolati pontjára (ideértve a Szolgáltató jelen Általános Szerződési Feltételekben feltüntetett székhelyét, illetve ügyfélszolgálati elektronikus levelezési címét) elküldi. Az elállás elektronikus levél formájában is elküldhető. Az elektronikus úton megküldött elállást a Szolgáltató a megküldést követően haladéktalanul, legkésőbb 2 munkanapon belül visszaigazolja.

10.4         Elállás esetén a Ptk. szerinti fogyasztónak minősülő vásárló köteles az elállással érintett terméket a Szolgáltató részére, annak jelen Általános Szerződési Feltételekben feltüntetett székhelyére  visszajuttatni. A Ptk. szerinti fogyasztónak minősülő vásárló köteles a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 (tizennégy) napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A Ptk. szerinti fogyasztónak minősülő vásárló viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban közvetlenül felmerült költségeket, de ezenfelül egyéb költség nem terheli.

10.5         A Szolgáltató köteles a Ptk. szerinti fogyasztónak minősülő vásárló által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 14 (tizennégy) napon belül visszatéríteni, ideértve a szállítási és kezelési költséget is. Termék adásvétele esetén a Szolgáltató mindaddig visszatarthatja a vételár visszafizetését, amíg a Ptk. szerinti fogyasztónak minősülő vásárló a terméket vissza nem szolgáltatta vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt a Szolgáltató részére visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. A visszatérítés során a Szolgáltató az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési módot alkalmazza, kivéve, ha a Ptk. szerinti fogyasztónak minősülő vásárló más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten hozzájárul.

10.6         A Szolgáltató követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. A Ptk. szerinti fogyasztónak minősülő vásárló kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

11. Szavatosság és jótállás

11.1         Jótállás

11.1.1     A Szolgáltató a termékekre szerződéses jótállást vállalhat vagy a termékre az adott termék jellegétől függően az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet rendelkezési szerint kötelező jótállás vonatkozhat. A Webshopban a termékeknél feltüntetésre kerül, hogy a termék szerződéses és/vagy kötelező jótállás alá esik-e.

11.1.2     A kötelező jótállás tartama 1 (egy) év. A szerződéses jótállás tartama termékekre 1 (egy) év, akkumulátorra 6 (hat) hónap. A gyártó saját döntése alapján ennél kedvezőbb jótállási időt is vállalhat, ez esetben a jótállás tartamára az lesz az irányadó.

11.1.3     A jótállás részletes feltételeit az adott termékre vonatkozó jótállási jegy tartalmazza, amely mintája letölthető a Webshop vonatkozó aloldaláról. Kérjük, hogy gondosan olvassák el jótállási jegyet vásárlás előtt különös tekintettel az abban foglalt felelősségkizáró, illetve felelősségkorlátozó rendelkezésekre.

11.1.4     A Szolgáltató jótállás esetén köteles a jótállás időtartama alatt a jótállást keletkeztető jognyilatkozatban vagy jogszabályban foglalt feltételek szerint helytállni a hibás teljesítésért. Mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés (azaz a termék vásárlónak történő átadása) után keletkezett.

11.1.5     A jótállás a jogosultnak jogszabályból eredő jogait nem érinti.

11.1.6     A jótállásból eredő jogokat a dolog tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti a jótállást vállaló kötelezettel szemben.

11.1.7     A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. A jótállási határidő a termék vásárló részére történő átadásával, vagy ha az üzembe helyezést a Szolgáltató vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. Ha a jótállásra kötelezett kötelezettségének a jogosult felhívására - megfelelő határidőben - nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

11.1.8     A jótállásból eredő igények a jótállási jeggyel érvényesíthetők. Jótállási jegy hiányában a jótállási igények érvényesítésének feltétele, hogy a Szolgáltató elmulasztotta a jótállási jegy fogyasztó részére történő átadását, de a vásárló bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot.

11.2         Kellékszavatosság

11.2.1     A vásárló a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben a Ptk. szabályai szerint kellékszavatossági igényt érvényesíthet.

11.2.2     A vásárló által – választása szerint – a Szolgáltatóval szemben a következő kellékszavatossági igényeket érvényesítheti: (i) kijavítást vagy (ii) kicserélést, kérhet, kivéve, ha az ezek közül a vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti (iii) az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy (iv) a hibát a vállalkozás költségére a vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy (v) – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

11.2.3     A vásárló a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

11.2.4     A szavatossági igényt a termék minden olyan hibája miatt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, amely a megjelölt hibát előidézte.

11.2.5     Ha a jogosult a szavatossági igényét a terméknek - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

11.2.6     Ha a termék meghibásodásában a vásárló terhelő karbantartási kötelezettség elmulasztása is közrehatott, a szavatossági kötelezettség teljesítésével felmerült költségeket közrehatása arányában a vásárló köteles viselni, ha a dolog karbantartására vonatkozó ismeretekkel rendelkezett, vagy ha a Szolgáltató e tekintetben tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.

11.3         Termékszavatosság

11.3.1     A Ptk. szerinti fogyasztónak minősülő vásárló a hibás termék gyártójával szemben a Ptk. szabályai szerint termékszavatossági igényt érvényesíthet. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

11.3.2     A termékszavatosság körében a fogyasztó azt követelheti, hogy a gyártó (vagy a forgalmazónak minősülő Szolgáltató) (i) a termék hibáját javítsa ki, vagy (ii) - ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges - a terméket cserélje ki.

11.3.3     Csere esetén a kicserélt termékre, kijavítás esetén a termék kijavítással érintett részére vonatkozó kellékszavatossági kötelezettség a gyártót terheli.

11.3.4     A gyártó akkor mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy

(a)      a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta;

(b)     a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető; vagy

(c)      a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.

11.4         A vásárló kellékszavatossági igénye 1 (egy) év, a Ptk. szerinti fogyasztónak minősülő vásárló kellékszavatossági igénye a teljesítéstől (a termék vásárlónak történő átadásától) számított 2 (két) év alatt évül el.

11.5         Jótállási, kellék- és termékszavatossági igények egymás mellett párhuzamosan, egyidőben nem érvényesíthetők.

11.6         A jótállási, illetve szavatossági idő alatt felmerült, jótállás vagy szavatosság körébe tartozó hibákat a Szolgáltatónak (termékszavatosság esetén a gyártónak is) költségmentesen ki kell javítania, kicserélni vagy újra szolgáltatni a terméket.

11.7         A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek kellékszavatosság esetén a Szolgáltatót, termékszavatosság esetén a gyártót (vagy a forgalmazónak minősülő Szolgáltatót) terhelik.

11.8         A vásárló a jótállási és szavatossági igényeit a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a Szolgáltatóval (vagy termékszavatosság esetében a gyártóval, ha igényét a vásárló vele szemben kívánja érvényesíteni) közölni. A Ptk. szerinti fogyasztónak minősülő vásárló és Szolgáltató közötti szerződés esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni.

12. Adatvédelem

12.1         A Szolgáltató adatvédelmi tájékoztatója a www.uniotelecom.hu weboldalon található. A Weboldalra történő regisztrációval, illetve Offline vásárlás esetén a megrendelés elküldésével a Vevő elfogadja az adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat. A Vevők a Szolgáltató adatvédelmi tájékoztatójában foglalt jogaikat bármikor szabadon gyakorolhatják.

13. Panaszkezelés, jogviták

13.1         A termékkel kapcsolatos kérdéseivel, észrevételeivel az ügyfélszolgálat e-mail címére küldött elektronikus levélben tud megkeresni.

13.2         Panasz esetén a jelen Általános Szerződési Feltételeinkben megadott elérhetőségeinken veheti fel velünk a kapcsolatot. A beérkezett panaszokat azonnal megvizsgáljuk és szükség szerint orvosoljuk. Ha Ön a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet veszünk fel, melynek egy másolati példányát legkésőbb érdemi válaszunkkal egyidejűleg megküldünk Önnek. Panaszát a beérkezését követően legkésőbb huszonöt napon belül írásban érdemben megválaszoljuk.

13.3         A Szolgáltató és vásárló vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Fogyasztói jogvita esetén a Ptk. rendelkezései szerint fogyasztónak minősülő vásárló a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti. A békéltető testület eljárásának alapvető célja és funkciója a fogyasztó és a gazdálkodó szervezet közötti vitás ügy egyezségen alapuló rendezésének megkísérlése, amennyiben ha ez nem lehetséges, a fogyasztói jogok gyors, hatékony és egyszerű érvényesítése érdekében az ügy eldöntése.

13.4         Az eljárásra az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes. Az Ön belföldi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában a békéltető testület illetékességét a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás vagy az annak képviseletére feljogosított szerv székhelye alapítja meg.

A békéltető testületek elérhetősége: https://bekeltetes.hu/

A Szolgáltató székhelye szerinti békéltető testület:

Pest Megyei Békéltető Testület

Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240.

Levelezési címe: 1364 Budapest, Postafiók 81.

Telefonszáma: (1) 269 0703

Fax száma: (1) 269 0703

Név: Dr. Koncz Pál elnök

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu;

URL: http://www.panaszrendezes.hu/

Az esetleges jogvitákat elsődlegesen peren kívüli egyeztetés útján kíséreljük meg rendezni, a békéltető testület döntésének azonban általánosan nem vetjük alá magunkat.

13.5         A vevői igényének érvényesítése esetére bírósági utat is igénybe vehet, a bírósági hatáskörökkel és illetékességgel kapcsolatosan a www.birosag.hu honlapon tájékozódhat.

14. Hatály

14.1          A jelen ÁSZF 2021.01.01. napjával lép hatályba és módosításukig, illetve visszavonásig hatályban marad.

14.2          A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et. Az ÁSZF módosítását a Szolgáltató annak hatályba lépése előtt www.uniotelecom.hu weboldalon link formájában közzéteszi.

15. Vegyes rendelkezések

15.1          A jelen Általános Szerződési Feltételekre, továbbá az Általános Szerződési Feltételekre figyelemmel és annak alapján a Felek jogviszonyaira a magyar jog az irányadó.

15.2          A Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért, mint saját magatartásáért felel.

15.3          Ha a jelen ÁSZF bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

15.4          Amennyiben Szolgáltató a jelen ÁSZF alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az, hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan az ÁSZF valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

15.5          A www.uniotelecom.hu weboldal, annak teljes tartalma és a Szolgáltató által küldött összes hírlevél a Szolgáltató szellemi tulajdona, amelyek bármelyikének akár részbeni, akár teljes felhasználása kizárólag a Szolgáltató előzetes hozzájárulásával lehetséges.

15.6          Mindezek alapján a Szolgáltató és a Vevő közötti szerződések nem minősülnek fogyasztói szerződésnek és azokra különösen nem vonatkozik a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól 45/2014 (II. 26.) Korm. rendelet. A jelen Általános Szerződési Feltételek elsődlegesen a fogyasztó (a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén eljáró természetes személy) és a Szolgáltató közötti szerződések szabályait tartalmazza. Amennyiben a megrendelői pozícióban fogyasztónak nem tekinthető személy van, a jelen Általános Szerződési Feltételek fogyasztókkal kapcsolatos rendelkezései nem alkalmazandók

15.7          A Szolgáltató és a Vevő, mint fogyasztónak nem minősülő igénybe vevő kölcsönösen megállapodnak abban, hogy jelen ÁSZF-ben eltérnek az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. § (2) bekezdésében, valamint 6. § (1)-(2) bekezdésében foglalt rendelkezésekről és azokat nem alkalmazzák.

Melléklet:

1. számú Melléklet – Elállási minta;

 

 

1. számú Melléklet

Elállási minta

 

Unio Telecom Kft.

2363 Felsőpakony, Iparterület, Major út 2.

info@uniotelecom.hu

 

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

 

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

Termék megnevezése, azonosító adatai:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása:

 

[Helység], [év, hónap, nap]

 

……………………………

[név]

aláírás

(kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)